Wadden Belevingcentrum Holwerd

Wadden Belevingcentrum Holwerd

Kerk als Waddeninformatie centrum

Start van WICH in voormalig Gereformeerd kerkgebouw Holwerd

De voormalige Gereformeerde kerk is gebouwd in 1933 onder architectuur van de gebroeders P. en R. Offringa uit respectievelijk Haulerwijk en Groningen en is gebouwd door de lokale aannemer Van der Wielen. De bouwstijl is een noordelijke variant van de Amsterdamse School. Op zondag 13 mei 1934 werd de kerk feestelijk in gebruik genomen en heeft dan maar liefst 450 zitplaatsen. Nadat de PKN gemeente in Holwerd een feit was is de Willibrorduskerk overgegaan naar Stichting Alde Fryske Tsjerken en is 't Sintrum het kerkelijk centrum geworden. Vanaf 2010 verloor het Gereformeerde kerkgebouw zijn functie en staat sindsdien leeg. Mede door bemiddeling van het Deltaplan Fryske Tsjerken is het idee ontstaan om het Wadden informatiecentrum te vestigen in de kerk.

Na het maken van tekeningen en een projectplan is het verwerven van subsidies en andere geldschieters begonnen. Op 13 november lagen de plannen ter beoordeling bij de Plattelns Projecten Frysln. Het idee is er zeer positief ontvangen, het juiste idee op de juiste plek aan het Wad. Het gehele bedrag van een dikke 90.000 is toegezegd voor de verbouw en herinrichting van de kerk. Na deze prachtige opsteker waarmee wordt uitgedragen dat er alle vertrouwen in het plan is zien we de overige aanvragen met vertrouwen tegemoed. Zodra de overige gelden allemaal zijn toegezegd kunnen we los met de verbouwing van de kerk. Net als bij het MFA en de zorgtak in de Nije Nijhof hebben we een pot zelfwerkzaamheid. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht die zich kunnen aanmelden bij Rense van Slooten.

Tevens is het WICH op zoek naar ervaren bestuurders en mensen die plaats willen nemen in een werkgroep. Te denken valt aan de werkgroepen: bouw, inrichting, pr, horeca, cultuur, excursies etc. Aanmelden kan bij Johan Lammering of Theo Broersma.