Wadden Belevingcentrum Holwerd

Wadden Belevingcentrum Holwerd

Waddeninformatie- en Belevingscentrum Holwerd (WICH) (Fryslân)

20 december 2013 
bron: Waddenfonds

In de leegstaande, voormalige Gereformeerde Kerk aan de Elbasterwei te Holwerd wil de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd en omstreken (SRTH) een informatie- en belevingscentrum over de Wadden inrichten. Dit monumentale kerkgebouw is in 1920 in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd en wordt door de SRTH gehuurd van de Protestantse Gemeente Holwerd. Het WICH moet een regionale toeristisch-recreatieve trekpleister worden met betekenis voor economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in de regio.

Elementen van de Waddenexperience in het centrum zijn een schatkamer (expositie van vondsten), een Waddenzeeaquarium, een kinderhoek (natuureducatie), workshops (fotografie, kunst), een 3D-muur met zandpad (digitale natuureducatie), een koffiehoek (kleinschalige horeca), verkoop van kunst en streekproducten (Waddengoud) en een informatiepunt van Unesco. Voor de exploitatie van het WICH wordt een bedrijfsleider fulltime in dienst genomen. Deze stuurt ongeveer twintig parttime-vrijwilligers aan.

Het Waddenfonds kent aan de inrichting van het “Waddeninformatie- en Belevingscentrum te Holwerd” een subsidie toe van € 99.250 (de totale kosten bedragen € 198.500).

In juli 2009 vond er in Holwerd een bijzondere ontmoeting plaats. Een architect en een lokale ondernemer ontmoetten elkaar. Al snel bleek er een gedeelde ambitie en liefde voor het waddengebied te zijn. De ontmoeting leidde tot samenwerking en vervolgens tot het ontstaan van een Wadden Informatie Centrum, een veelbelovend voorstel voor de toekomst van Holwerd en de gemeente Dongeradeel.

 

Het idee voor dit project is ontstaan door de toenemende aandacht voor het natuurgebied in de Waddenzee. Met name de plaatsing van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst heeft dit versterkt. Deze toenemende aandacht biedt kansen aan de economie in Friesland. Zorgvuldige, doordachte en duurzame benutting van deze kansen legt een direct verband tussen de natuur, leefbaarheid en de economie.

 

Het Hunebedcentrum te Borger is hier een goed voorbeeld van. Door het toenemend aantal bezoekers kunnen er in Borger (en de omliggende dorpen) meer activiteiten opgezet worden. De regionale economie wordt gestimuleerd door de status die het centrum aan het dorp gegeven heeft. Daarnaast is er extra draagvlak ontstaan voor investering en behoud van de monumenten, Borger staat immers bekend als Hunebed hoofdstad.

 

In Friesland zijn niet alleen de Wadden belangrijk, maar ook de Waddenactiviteiten. Het gebied biedt momenteel veel mogelijkheden voor recreatie, sport en toerisme. Daarnaast trekken de Waddeneilanden veel mensen naar Friesland. Nadat het idee begin 2009 is ontstaan,

werd er gezocht naar een partij die projectmatig een initiatieffase kon starten. Architektenburo Bikker heeft dit opgepakt en heeft samen met de initiatiefnemers de ideeën onderzocht en concreet gemaakt.

 

Holwerd bezit als enig dorp aan de Waddenkust een open verbinding met het Wad middels de Pier, die 1,5 km in de Waddenzee ligt. Daarnaast het feit dat Holwerd een van de weinige plekken in Noord Nederland is waar men direct het Wad op kan lopen en het daarmee een perfecte uitvalsbasis is voor tochten.

 

Naast het informeren van de bezoekers van het WICH moet het WICH vooral bekend komen te staan door de waddenbeleving die in de toekomst geboden kan worden. Tevens is het dan mogelijk om van hieruit de ultieme waddenbeleving, lopen door en over het wad, te gaan ervaren, waarbij Holwerd, zoals hier voorgaand genoemd, de perfecte spot biedt om dat te kunnen gaan doen.

 

Door de opname van de Waddenkust aan het UNESCO Werelderfgoed heeft de Waddenkust een enorme boost gekregen en leeft het meer als tevoren. Veel mensen zijn er door deze toekenning achter gekomen dat we toch wel iets heel erg moois - onder onze ogen  - aan de kust hebben liggen. De betekent dat veel mensen in binnen- en buitenland daarover worden geïnformeerd.

 

Door het samengaan van de Hervormde- en Gereformeerde gemeente in Holwerd kwam er een prachtig pand leeg te staan, de gereformeerde kerk met haar karakteristieke toren. In samenwerking met het bestuur van de PKN gemeente, Deltaplan Fryske tsjerken en Plattelâns Projecten noordoost Fryslân gaat het WICH een start maken in dit bijzondere pand.